Mưa rét-Hà Nội nồm ẩm đến tận 29 Tết, sau đó đón không khí lạnh mạnh