ném mắm tôm-Bắt giữ 2 nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng tạt mắm tôm vào nhà dân