nghi chị dâu ngoại tình-Nghi chị dâu ngoại tình, người em dùng dây thừng trói cả hai rồi đánh đập