nguyên Giám đốc CDC quảng ninh-Quảng Ninh kiểm tra 'tiệc chia tay' nghỉ hưu của nguyên Giám đốc CDC