Nhảy cầu-Định nhảy cầu tự tử vì tuyệt vọng, nam sinh được nụ hôn của cô gái xa lạ cứu sống