Nhĩ Tình-Nhĩ Tình trong 'Diên Hy công lược' rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Càn Long trong lịch sử?