NSND Công Lý-Con gái NSND Công Lý: Tôi rất biết ơn cô Ngọc Hà - vợ mới của bố!