nữ hoàng nội y Ngọc Trinh-Ngọc Trinh bị chê kém sắc hơn Diệu Nhi vì áo 10cm và tóc tém