ống hút bể phốt-Cầm ống hút bể phốt nghịch ngợm, thanh niên vô tình gây họa gần thang máy