phong thủy-Bất ngờ với những vị trí trong nhà không nên để trống, nếu có sẽ gặp vận khí không tốt, ảnh hưởng đến gia chủ