Quốc lộ 1A-Xe tải bốc cháy làm đứt dây điện, một người chết