quỹ cha mẹ học sinh-Mẹ phản đối đóng 400 nghìn đồng tiền quỹ phát sinh, con bị "dọa" cho ra rìa hoặc phải chuyển trường, chuyển lớp