Quỳnh Nga-Quỳnh Nga gặp sự cố ngã nguy hiểm từ trên cao khi tập luyện cho Chị đẹp