Rắn độc bò vào nhà-Đang chải tóc, bé gái bị rắn độc bò vào nhà cắn