sạc pin phát nổ-Pin đồ chơi bất ngờ phát nổ, mảnh vỡ văng đầy người trẻ 10 tuổi