Samsung-Nếu cùng bán lại, iPhone hay Samsung sẽ được giá hơn?