sập nhà-Khoảnh khắc nhà cao tầng bất ngờ đổ sập, dân sợ hãi bỏ chạy