St và Ninh Dương Lan Ngọc-Video: MV 'Vì anh luôn ở đây' của S.T