star style-Hà Tăng 'thủy chung' với giày bệt, lý do sẽ khiến nhiều người đồng cảm