tắc đường-Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội lại ngập úng cục bộ