tấn công-Thủ tướng Đan Mạch bị hành hung giữa thủ đô Copenhagen