Tập trận chung Mỹ - Hàn-Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn