tập văn nghệ-Lên múa phụ họa cho giáo viên, nam sinh bất ngờ chiếm spotlight vì thần thái quá ấn tượng