Thái Bình-'Xả vai' sau đám cưới mệt nhoài, Hải My lại được khen chuẩn 'dâu Thái Bình'