Thanh Hóa-Ô tô tông trực diện xe máy, 2 cô gái tử vong