Thí sinh ngủ quên-Nam sinh từng bị điểm 0 vì ngủ quên trong kỳ thi tốt nghiệp được miễn thi