Thiếu nữ 16 tuổi-Chia sẻ của thiếu nữ 16 tuổi bị cắt tóc, đánh đập ở Bình Dương