thời tiết-Đón thêm không khí lạnh, miền Bắc trời mưa và rét