Thời tiết miền bắc-Dự báo thời tiết 1/12/2023: Miền Bắc rét, tâm mưa lớn từ TT-Huế đến Quảng Ngãi