tịch thu xe-Vụ 'tiểu thư Tina Dương': Công an thu giữ ô tô vật chứng