Tiên Nguyễn-Lâu lâu mới comeback, Tiên Nguyễn ngày một gợi cảm