Tim Cook-Tim Cook liều mình đánh cược cả sự nghiệp ở Apple vào một sản phẩm mới giá 3.500 USD