tin thế giới-Đang hoàn tất thủ tục ly hôn, chồng phục kích rồi bắn vợ ở sân bay và cái kết ngoài dự tính