Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Trung Quốc-Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Trung Quốc do bị viêm phổi