tông xe vào dải phân cách-Tông vào dải bê tông giữa cao tốc, thanh niên tử vong