Trả nợ trước Tết-Tết đến rồi mà crush nợ tiền mãi không trả thì đòi thế nào cho ngầu?