trại tị nạn-Trại tị nạn trên biên giới Mexico - Mỹ cháy lớn, 39 người thiệt mạng