Tử vi hàng ngày-Tử vi thứ 2 ngày 4/12/2023 của 12 con giáp: Sửu gặp sự cố, Tị chủ động