tuyển Tây Ban Nha-Nhật Bản đi tiếp nhờ Tây Ban Nha toan tính loại Đức và né Brazil?