Vaccine Covid-19-Ai cần tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19 khi TP HCM phát hiện biến thể mới?