vía thần tài-2 tháng tới, Thần Tài mở kho lương: 4 con giáp tay trái hốt BẠC, tay phải gom VÀNG, may mắn không ai sánh bằng