viêm amidan-Các bệnh ung thư có triệu chứng dễ nhầm với cảm lạnh