Vivo-Vụ điện thoại làm hỏng chip CCCD: Vivo kiểm tra cả nhà máy ở Trung Quốc, cuối cùng tìm ra nguyên nhân gì?