vivo x80-Mẫu điện thoại Trung Quốc đắt ngang iPhone 15 Pro Max bị nghi gây hỏng chip trong căn cước công dân