vô ý giết người-Bị gián đoạn cuộc 'mây mưa', mẹ cùng bạn trai bạo hành con đến chết