xác thiếu nữ khỏa thân-Xác thiếu nữ khỏa thân trong ngôi nhà khóa trái, lộ tội ác kinh hoàng