xe tải-Cháy lớn giữa khu dân cư, người dân hoảng loạn tháo chạy