ảnh-Cảnh sát bắn chết người cầm súng có ý định tự tử