bác sĩ thú y-Kinh hoàng chứng kiến con rết khổng lồ 'chạy loăng quăng' dưới chân cô gái mà không ai hay biết