Biển Đông-Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền Việt Nam